Monday, July 29, 2013

Terokai Kehebatan Dunia Buku Dengan ‘ebrary’/Explore The Excitement in the Book World With ‘ebrary’

u-Pustaka menerusi sumbangan Perpustakaan Negara Malaysia menawarkan pangkalan data ‘ebrary’ kepada anda yang menyediakan akses secara teks penuh kepada lebih dari 170,000 e-buku dan bahan-bahan ilmiah daripada lebih 500 penerbit.

Dapatkannya menerusi capaian di http://www.u-pustaka.gov.my dan pilih Carian (Book Finder) seterusnya klik pada Sumber Elektronik (E-Resources) dan pilih ‘ebrary’. Pilih ‘Search’ untuk memulakan pencarian buku-buku yang anda ingini.

Selamat melayari ebrary!

u-Pustaka brings unto you windows of knowledge through EBRARY, through the subscription by the National Library of Malaysia. Explore the wealth of knowledge encompassing more than 170,000 e-books from more than 500 publishers.

Get it via http://www.u-pustaka.gov.my and select ‘Book Finder’, followed by ‘E-Resources’ and finally select ‘ebrary’. Select 'Search' to start your knowledge journey.

Enjoy your knowledge exploration with ebrary!

No comments: