Sunday, March 19, 2017

BUKU Make Today Count Rahsia Kejayaan Ditentukan Oleh Agenda Harian Anda PENULIS John C Maxwell PENERBIT PTS Professional Publishing

BUKU Make Today Count Rahsia Kejayaan Ditentukan Oleh Agenda Harian Anda  PENULIS John C Maxwell PENERBIT PTS Professional Publishing (EDISI BAHASA MALAYSIA)

ISBN            : 983 – 3831 – 24 -- 9
Call No        : 158.1 MAX
Harga            : RM 14.50
Penulis        : JOHN C. MAXWELL
TahunDiterbitkan    : 2008
Penerbit        : PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.
Bahasa        :Melayu

“Jadikan hari ini hari yang hebat” antara slogan yang digunakan oleh John C. Maxwell dalam karya penulisannya dalam “MAKE TODAY COUNT”. Dalam kita ingin merncapai kejayaan pastiakan ada persoalan-persoalan yang timbul dalam menjalankan kerja harian kita antaranya, adakah kita sudah mencapai apa yang diimpikan? Adakah kita merasa kita sudah berjaya dan bagaimanaprospekmasadepankita? 

Kita mampu menjadikan setiap hari dalam kehidupan kita hari yang hebat.Bagaimana?
Kita mulakan sesuatu dengan menetapkan kita perlu membuat sesuatu keputusan itu dengan lebih baik, dan bagaiamana kita tahu adakan keputusan itu adalah keputusan yang baik?Penulis telah menyenaraikan 12 perkara yang perlu kita pertimbangkan dalam kita memperbaiki langkah dalam kita membuat keputusan.

Antaranya ialah,
1)    Sikap – Pilih dan paparkan sikap yang betul setiap hari.
2)    Prioriti – Tetapkan dan usahakan prioriti terpenting setiaphari.
3)    Kesihatan – Ketahui dan jalani kehidupan yang sihat setiap hari.
4)    Keluarga – Berkomunikasi dan jaga keperluan keluarga setiap hari.
5)    Berfikir – Berlatih dan bangunkan pemikiran yang baik setiap hari.
6)    Komitmen – Tetapkan dan ikuti komitmen yang sesuai setiap hari.
7)    Kewangan – Buat pengiraan dan uruskan wang dengan baik setiap hari.
8)    Agama – Dalami dan amalkan agama setiap hari.
9)    Hubungan – Mulakan dan melabur dalam hubunga  yang baik setiap hari.
10)    Kebajikan – Rancang dan berikan kebajikan setiap hari.
11)    Nilai-Nilai – Pegang dan amalkan nilai-nilai yang baiksetiaphari.
12)    Pembangunan diri – Cari dan alami pengalaman yang membina setia phari.

Dan akhirnya, penulis menyatakan bahawa setiap orang mampumencapaikejayaandenganmembuatkeputusan-keputusanterpentingdalamhidupkitaterlebihdahuludankemudianmenguruskankeputusan-keputusantersebut.Denganmenjadikanhariinihari yang hebat, kitamampumrnjadikanseluruhhidupkitahebat, keranaapabilakitamenyelesaikanhariini, hariesokakanselesaidengansendirinya.

Ulasan oleh
SITI JUWITA BINTI ABDUL RAHIM
PAD LIPIS

No comments: