[] S e l a m a t D a t a n g [] Daftar Ahli U-Pustaka []Cara Daftar Ahli U-Pustaka[] Aktiviti Mewarna Rama-rama [] Borang Pinjaman Kelompok [] Aktiviti Perpustakaan 2017

(Ulasan Buku yang diterbitkan disini adalah Program Galakan Membaca untuk kakitangan kami. Mereka bebas memilih buku kegemaran masing-masing dan akan diterbitkan disini supaya isinya dapat dikongsi. Moga ianya jadi Ilmu Yang Bermanafaat) Untuk medapatkan buku tersebut, boleh cuba bertanya kepada perpustakaan yang berhampiran. Jika mahu membeli boleh cuba dapatkan dikedai buku berhampiran.

Wednesday, January 4, 2012

Pinjaman Kelompok - Borang 1 (Perjanjian)

BORANG 1

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Tarikh : ________________________

Pengarah
Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang
Jalan Gambut
25000 Kuantan
Pahang Darul Makmur

Puan,

PERJANJIAN PERKHIDMATAN PINJAMAN KELOMPOK

Adalah saya_____________________________________________________________
                    (Nama denga huruf besar)
selaku_____________________________________________________________
                    (Jawatan yang dipegang)
bagi_____________________________________________________________
                  
_____________________________________________________________
        (Nama pertubuhan/kelab/jabatan/persatuan serta alamat penuh)
dengan ini mengaku bahawa saya telah meneliti peraturan dan syarat-syarat untuk menjadi ahli perkhidmatan pinjaman kelompok PPAP dan bagi pihak *jabatan/ organisasi/pertubuhan/kelab/persatuan, saya bersetuju dan akan mematuhi segala peraturan dan syarat yang telah ditetapkan.

2.    Saya memahami bahawa *jabatan/ organisasi /pertubuhan/kelab/persatuan saya adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas keselamatan buku-buku pinjaman ini dan akan membayar gantirugi seperti ditetapkan oleh pihak Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang.

Sekian, terima kasih.

Saya yang benar,

(                                                        )

Cop Rasmi :

No comments: