Wednesday, January 4, 2012

Pinjaman Kelompok - Borang 2 (Keahlian)

BORANG 2

Nama            :
____________________________________________________
No. K/P        :
____________________________________________________
Nama Perpustakaan:
____________________________________________________

____________________________________________________
Persatuan/Jabatan:
____________________________________________________

____________________________________________________
Alamat:
____________________________________________________

 ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
No. Tel        :
____________________________________________________
Jumlah Keahlian    :
____________________________________________________

Dengan ini saya bersetuju untuk menjadi Ahli Berkelompok Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang dan bersetuju akan mematuhi segala syarat dan peraturan skim pinjaman ini seperti yang telah ditetapkan oleh pihak Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang.


Tandatangan : __________________

Diluluskan Oleh : ___________________

Cop Jabatan  :           
Tarikh         : ___________________

Tarikh    : __________________    No. Rujukan         : _________

No comments: