Wednesday, December 22, 2010

Objektif, Visi, Misi dan Moto PPAP

SEDANG DIKEMASKINI 
dan akan diterbitkan dengan logo baru.

OBJEKTIF
Mewujudkan masyarakat yang berbudaya membaca, mencintai ilmu dan meghargai maklumat serta berpandangan positif dan progresif terhadap pembangunan diri, masyarakat, agama dan negara

VISI
Ke arah melahirkan masyarakat berbudaya ilmu

MISI
Menyediakan prasarana sumber maklumat dan ilmu untuk semua
lapisan mayarakat

MOTO
Khazanah Ilmu Penggerak Minda

sumber: Unit Perancangan Korporat Dan Pembangunan

No comments: