Friday, May 17, 2013

21. Adapun sifat makni itu tiada bersekutu

21. Adapun sifat makni itu tiada bersekutu,
Sifat Allah namanya itu,
Tiada boleh bandingankan sesuatu,
Wujud Allah namanya itu.

SUMBER:
lamanpahang.blogspot.com


No comments: