Thursday, April 20, 2017

Promosi Jom Baca 2017 PAC Jengka

Berikut adalah Promosi Jom Baca 2017 sekitar PAC Jengka
 01. Promosi Jom Baca 2017 sekitar PAC Jengka bersama Pegawai Kolej Matrikulasi Jengka.
 02.Promosi Jom Baca 2017 sekitar PAC Jengka bersama Guru Besar Sg Jerik.
 03. Promosi Jom Baca 2017 sekitar PAC Jengka bersama Pegawai PKG Jengka 6.
 04. Promosi Jom Baca 2017 sekitar PAC Jengka bersama Guru SK Jengka 7 selaku tuan rumah Jom Baca 2017 peringkat cawangan Jengka.
 05. Promosi Jom Baca 2017 sekitar PAC Jengka bersama Pustakawan UiTM Jengka.
06. Promosi Jom Baca 2017 sekitar PAC Jengka bersama Pengarah Hospital Jengka.

No comments: