Thursday, February 1, 2018

Ijazah Sarjana Muda Sains Pengurusan Pusat Sumber

Ijazah Sarjana Muda Sains Pengurusan Pusat Sumber

Cik Badiah binti Bahrum

akan menjalankan latihan dalam industri di Perpustakaan Awam Pahang
bermula 1 Februari 2018 hingga 29 Jun 2018.

Dalam tempoh tersebut, beliau akan ditempatkan di bahagian dan unit berikut:

FEBRUARI - MAC
Bahagian Rujukan dan Maklumat
-Pusat Warisan Intelek Negeri
-Unit Perpustakaan Digital dan Sumber Media
-Unit Rujukan

MAC - APRIL
Bahagian Pengurusan dan Pembangunan
-Unit Perolehan Koleksi
-Unit Pendokumentasian dn Teknikal

APRIL - MEI
Unit Teknologi maklumat

MEI - JUN
Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan dan Literasi
-Unit Perkhidmatan Perpustakaan
-Unit Pembelajaran Kreatif
-Unit Gerakan membaca dan Literasi

JUN
Bahagian Khidmat Pengurusan

JUN
Bahagian Rangkaian Perpustakaan

JUN
Bahagian Perancangan, Pembangunan dan Korporat

No comments: