Monday, February 5, 2018

Sarjana Muda Pengajian Sunnah Dengan Pengurusan Maklumat

Pelajar Sarjana Muda Pengajian Sunnah Dengan Pengurusan Maklumat Dengan Kepujuan

Encik Muhammad Nur Adden b Khairi

akan menjalankan latihan dalam industri di Perpustakaan Awam Pahang
bermula 5 Februari 2018 hingga 25 Mei 2018.

Dalam tempoh tersebut, beliau akan ditempatkan di bahagian dan unit berikut:

Bahagian Pengurusan dan Pembangunan
-Unit Perolehan Koleksi
-Unit Pendokumentasian dn Teknikal

Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan dan Literasi
-Unit Perkhidmatan Perpustakaan
-Unit Pembelajaran Kreatif
-Unit Gerakan membaca dan Literasi

Bahagian Rujukan dan Maklumat
-Pusat Warisan Intelek Negeri
-Unit Perpustakaan Digital dan Sumber Media
-Unit Rujukan

Bahagian Khidmat Pengurusan
-Unit Teknologi maklumat

Bahagian Rangkaian Perpustakaan

Bahagian Perancangan, Pembangunan dan Korporat

No comments: