Friday, March 30, 2018

Lawatan Pemantauan Ke Daerah, Cawangan dan Desa 2018

Garis Panduan
PENGISIAN LAWATAN PEMANTAUAN KETUA BAHAGIAN RANGKAIAN
Tujuan: Bagi melihat lebih dekat situasi semasa dan kreativiti petugas.
1. Mesyuarat Pengurusan Daerah /Cawangan
2. Bangkel Kreativiti dan Keceriaan Landskap
3. Lawatan Pemantauan

ATURCARA LAWATAN

1. MESYUARAT PENGURUSAN DAERAH /CAWANGAN
Tujuan: Membantu KPD/C membincangkan keberkesanan perancangan kerja kakitangan.

AGENDA MESYUARAT
9.30 pg - Ucapan aluan
 - Laporan Kakitangan
--- A1, A2, A3, B1A2, B1A3, C2 dan E1
--- Tarikh dan Pengerusi Mesyuarat JK Penasihat Desa (2016-2018)
 - Laporan KPD/C
--- B2A2, B3A2 dan B4A2
 --- B2A3, B3A3
--- Tarikh dan Kehadiran Mesyuarat Daerah/Caw (2016-2018)
--- Tarikh dan Pengerusi Mesyuarat JK Penasihat (2016-2018)
 - Ulasan KBR
 - Panduan Penyediaan Jadual Kerja Tahunan
 - Penjenamaan Semula Papan Kenyataan
 - Hal-hal Lain
11.15pg - Penutup

2. BANGKEL KREATIVITI DAN KECERIAAN LANDSKAP
Tujuan: Membantu KPD/C  menjana kreativiti dan potensi  kakitangan
11.30 pg - Tajuk Menjana Kreativiti Menceriakan Landskap (oleh: KBR)
11.40 pg - Bangkel penyedian pelan lakar, anggaran kos dan jadual kerja (Fasi: KPD)
12.10 tgh - Pembentangan (oleh petugas PAD/PAC/PD)
12.30 - Rumusan (KBR/KPD)

3. PEMANTAUAN  DAERAH /CAWANGAN
Tujuan: Membantu KPD melihat situasi dilokasi kawalan.
2.30 pt - Memeriksa B1 dan C2
2.45 pt - Memeriksa E2
3.00 pt - Memeriksa Minit Mesyuarat Daerah/Caw (2016-2018)
3.30 pt - Memeriksa Minit Mesyuarat JK Penasihat (2016-2018)
4.00 pt - Memeriksa kebersihan, keselamatan, keceriaan dan kerosakan.
4.30 pt - Rumusan

4. PEMANTAUAN DESA
-seperti Perkara 3-

No comments: