Monday, October 8, 2018

Fungsi Unit Rangkaian

1. Menyemak Data berpusat untuk menyediakan statistik negeri bagi kegunaan jabatan.

2. Menyelaras keperluan Bekalan Pejabat (KEW.PS11), Aduan Kerosakan (KEW.PA9), Pemeriksaan Aset Alih (KEW.PA17) dan Tempoh Cuti Bersalin terhadap PAD/PAC/PDN bagi memastikan penyampaian perkhidmatan berada pada tahap terbaik.

3. Merangka dan melaksanakan latihan dalaman untuk kakitangan di PAD/PAC/PDN bagi memastikan mereka bersedia menyampaikan perkhidmatan yang terbaik.

4. Melaksanaan pemeriksaan berjadual ke PDN seliaan bagi mengesan dan mengarahkan tindakan pembetulan yang perlu dilakukan.

No comments: