Monday, October 8, 2018

Tugas Bagi Fungsi Unit Rangkaian

--------------------------------------------- -
[D] Tugas Bagi Fungsi Bahagian/Unit
Unit Rangkaian
--------------------------------------------- -
1. Menyelaraskan keperluan bagi lawatan pemantauan KBR
- Mendapatkan maklumbalas dari lokasi yang akan dilawat
- Menyediakan data yang perlu diperiksa semasa lawatan
- Menyediakan KEW.PA9 yang perlu diperiksa semasa lawatan

2. Menyemak data statistik berpusat termasuk:
- Memastikan semua lokasi telah memasukkan data sebelum 5hb
- Memberi ingatan kepada lokasi yang belum memasukkan data.
- Memeriksa ketepatan data
- Menyelanggara system cloud tempat simpanan data

3. Menyelaras keperluan untuk KBR menghadiri
- Mesyuarat JK Penasihat PAD/C bagi 13 lokasi
- Mesyuarat Bersama KBR PD Kuantan 1 lokasi

4. Merekodkan penerimaan borang bekalan pejabat (KEW.PS11) pada bulan April dan September termasuk:
- Memberi nombor daftar bagi setiap borang
- Menyerahkan kepada pentadbiran untuk kelulusan dan pembelian
- Menghantar bekalan pejabat tersebut ke pemohon pada bulan Mei dan Oktober.

5. Merekodkan penerimaan borang aduan kerosakan (KEW.PA9) termasuk:
- Memberi nombor daftar bagi setiap borang
- Memastikan ada sebut harga atau anggaran kos pembaikan
- Menyerahkan kepada pentadbiran dalam tempoh 7 hari
- Mendapatkan maklumbalas pentadbiran dalam tempoh 14
- Menyerahkan maklumbalas tersebut kepada pemohon dalam tempoh 14 hari.
- Mengatur lawatan pemeriksaan siap kerja.

6. Memperakui penerimaan borang pemeriksaan aset (KEW.PA17) pada bulan April dan September.
- Memberi nombor daftar bagi setiap dokument
- Memastikan jumlah dan kos aset
- Memaklumkan kepada pentadbiran pada bulan April dan September.
- Menyediakan jadual lawatan pemeriksa asset pada bulan Mei dan Oktober
- Menyerahkan dokument kepada pentadbiran pada bulan Jun dan November.

7. Menyokong dan meluluskan permohonan cuti rehat termasuk:
- Merekodkan permohonan cuti rehat dalam Gweb
- Merekodkan penerimaan borang cuti rehat sebelum 15hb
- Memberi ingatan kepada lokasi yang belum hantar
- Mendapatkan sokongan dan kelulusan KBR pada 15hb
- Menyerahkan borang cuti kepada pentadbiran pada 16hb

8. Meneliti keperluan mereka yang akan cuti bersalin termasuk:
- Mendapatkan makluman awal kakitangan yang terlibat (6 bulan sebelum tarikh)
- Menyemak jadual kerja (3 bulan sebelum tarikh)
- Menyemak jadual tugas pengganti (1 bulan sebelum tarikh)
- Menyemak senarai tugas pengganti (1 bulan sebelum tarikh)

9. Memastikan semua buku baru berjaya diproses sebelum tahun berikutnya termasuk:
- Memantau penerimaan buku
- Memantau jumlah buku yang tidak siap proses

10. Memberikan latihan dalaman peringkat negeri atau daerah
- Mengenalpasti keperluan latihan berdasarkan 9 perkara diatas
- Memilih perkara yang perlu dikongsikan semasa latihan
- Memastikan keperluan latihan disediakan

11. Membuat Lawatan Pemantauan Berjadual terhadap PDN di Kuantan termasuk:
- Mempengerusikan Mesyuarat PD Kuantan
- Menghadiri Mesyuarat JK Penasihat
- Membuat tindakan pembetulan

No comments: