Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.

Thursday, May 19, 2011

Perkhidmatan Sewa Dewan PPAP Kuantan

[gambar hiasan]
Sewa Dewan Perpustakaan Awan Pahang Jalan Kemunting SEDANG DIKEMASKINI. 
Untuk Pertanyaan Hubungi No Berikut 09-515 5050. ATAU Fak Surat Permohonan Sewa Dewan ke No Fak 09-515 5051.
------------------------------------------------------------
Perpustakaan Awam Pahang Jalan Gambut ada menyediakan kemudahan untuk orang ramai menyewa dewan. Orang ramai dialu-alukan untuk menggunakan dewan kami dengan syarat dan peraturan tertentu.

SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN DEWAN

Pengguna hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran bertulis daripada Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang (PPAP)
Kadar sewaan dewan adalah seperti berikut :
1 jam pertama...........................RM70
1 jam berikutnya.......................RM30

Sewaan peralatan bagi sekali guna:
3.1 LCD Projector....................RM 250
3.2 Kerusi.................................RM 1
3.3 Skrin putih..........................RM 15
3.4 PA System..........................RM 70
3.5 Papan putih........................RM 10
3.6 Meja..................................RM 3
3.7 Alas meja...........................RM 10
3.8 Sarung kerusi banquet.........RM 5

Boleh memuatkan 230 kerusi.
Ruang makan terbuka dan berasingan.

Pengguna hendaklah bertanggungjawab ke atas kebersihan dalam dan persekitaran dewan serta kerosakan dan kehilangan sebarang peralatan yang disediakan.
Pihak PPAP berhak menuntut gantirugi dari pengguna jika dan apabila berlaku sebarang kerosakan atau kehilangan harta benda kepunyaan PPAP.

Pihak PPAP tidak bertanggungjawab ke atas kehilangan atau kerosakan yang berlaku kepada hartabenda pengguna dan atau kecelakaan yang berlaku kepada pengguna.
Pengguna bertanggungjawab mendapatkan sebarang permit atau lesen dan sebagainya jika dan apabila dikehendaki berbuat demikian oleh mana-mana pihak yang berkenaan.

Pengguna-pengguna dilarang sama sekali membawa benda-benda berikut ke dalam dewan.
8.1 Makanan dan minuman
8.2 Binatang kesayangan
8.3 Tongkat / payung/ topi keledar
8.4 Senjata merbahaya

Pengguna dilarang merokok di dalam dewan.
Kerja memasak tidak dibenarkan, baik didalam mahupun di kawasan sekitar dewan.

Pihak PPAP berhak mengenakan syarat-syarat tambahan atau membatalkan tempahan pengguna tanpa memberi apa-apa sebab.

Caj dikenakan mengikut permohonan yang dibuat berdasarkan borang yang disediakan.
-------------------------------------------------borang-------------------------------------------------
PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM PAHANG
BORANG PERMOHONAN MENGGUNA/ MENYEWA
KEMUDAHAN DEWAN BESAR PPAP
1. Nama pegawai yang membuat tempahan:
.
2. Nama, alamat dan nombor telefon pejabat /persatuan/ kelab/ pertubuhan/ agensi pemohon:
.
3. Tarikh penggunaan :
4. Jumlah hari:
5. Jumlah peserta :
6. Kemudahan diperlukan : (Sila tandakan ( _/))

Dewan besar

LCD

Kerusi

Skrin putih

PA Sistem

Papan putih

Meja

Alas meja

Sarung kerusi

Pen Marker / Alatulis sendiri
7. Tujuan menggunakan dewan :

Cara Pembayaran:

Cek

Tunai

Tandatangan pemohon
(Nama: )
No. Kad Pengenalan:
Tarikh :
Cop syarikat / pejabat :
-------------------------------------------------borang-------------------------------------------------
Untuk maklumat lanjut sila hubungi:

Bahagian Khidmat Pengurusan
Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang
Jalan Gambut
25000 KUANTAN
Pahang Darul Makmur
(u.p Puan Noreha bt. Abd Rahman)
No.Tel: 09-516 3411, 09-514 1606, 09-514 1607
kemaskini: 19.5.2011 - 22.11.2011 - 24.3.2016

No comments: