Monday, February 18, 2013

27 kesalahan bacaan Al-Fatihah

Berikut adalah petikan dari Blog Masjid An-Nur Ketapang.
http://masjidannurketapang.blogspot.com/Terdapat 27 kesalahan yang selalu terjadi dalam bacaan Al-Fatihah. Mari kita semak bacaan al-Fatihah kita.
 sumber:


1. Sebutan huruf berbaris bawah tidak kedengaran. Seolah-olah kita menyebut "Ismillah..."
.
2. Sabdu pada kalimah ﭐﷲ tidak dijelaskan. Huruf yang bersabdu ibarat huruf itu mempunyai dua huruf yang sama, tetapi ia disatukan menjadi sabdu (faham tak ni? Selain itu, kalimah Allah disebut dengan lafzhul-jalalah (lafaz yang besar). Ini adalah sebutan yang salah kerana 'Bismillah' hendaklah disebut dengan 'lam tarqiq' (lam nipis) kerana huruf pada kalimah ini adalah berbaris bawah.
.
3. Huruf tidak disabdukan dan sebutannya menjadi "BismilahiRahmaan...", yang sepatutnya "BismillahiRRahmaan...".
.
4. Begitu juga dengan kesalahan pada nombor 3. Huruf tidak disabdukan dan sebutannya menjadi "BismilillahirrahmaaniRahiim", yang sepatutnya "BismillahirrahmaaniRRahiim"
.
5. Sebutan huruf tidak dipanjangkan. Ia wajib dipanjangkan harakatnya sama ada 2/4/6 harakat kerana ia adalah huruf mad yang diwaqafkan. Hukumnya Mad 'Aridh Lissukun.
.
6. Huruf digantikan dengan huruf
.
7. Kalimah ﭐﷲ seolah-olah tiada sabdu dan disebut "al-hamdulilah". Sebutan yang betul adalah "Al-hamdulillah..."
.
8. Sabdu pada huruf ditinggalkan sabdunya dan sebutan berbunyi "Rabil" yang sepatutnya "Rabbil"
.
9. Huruf ditukar menjadi huruf
.
10. Sabdu ditinggalkan. Sebutan menjadi "Iyaka". Sebutan yang betul adalah "Iyyaka".
.
11. Sebutan huruf tidak jelas.
.
12. Kesalahan sama seperti nombor 10.
.
13. Huruf ditukar menjadi huruf
.
14. Tidak memuncungkan bibir. Apabila sesuatu huruf diwaqafkan berbaris hadapan, kita hendaklah memuncungkan bibir. Hukum ini dipanggil 'isymam'.
.
15. Menyebut "Ehdina...". Sepatutnya "Ihdina...".
.
16. Huruf tidak disabdukan.
.
17. Huruf ditukar menjadi huruf
.
18. Huruf ditukar menjadi huruf . Apabila huruf berbaris bawah, sifatnya menjadi kurang tebal, bukan nipis.
.
19. Menukar huruf kepada huruf . Ini merupakan kesalahan yang paling biasa dilakukan. Ramai yang masih tidak dapat membezakan perbezaan huruf-huruf ini.
.
20. Huruf dulu, baru huruf . Ramai yang membunyikan , kemudian . Ada juga membunyikan , kemudian . Tak kurang juga ada yang membunyikan kemudian
.
21. Huruf ditukar menjadi huruf
.
22. Huruf berbaris bawah disebut "Rel", sepatutnya disebut "Ril".
.
23. Huruf disebut dengan qalqalah.
.
24. Huruf tidak ditebalkan sebutannya.
.
25. Huruf ditukar menjadi huruf
.
26. Huruf tidak disabdukan.
.
27. Apabila huruf mad bertemu dengan huruf bersabdu dalam satu kalimah, maka harakatnya wajib 6 harakat. Hukumnya adalah Mad Lazim Musaqqal Kalimi. Ramai yang melafaz kurang daripada 6 harakat.

Link:
http://dlabellaz.blogspot.com/2012/04/al-fatihah.html

No comments: