Friday, May 31, 2013

23. Kejadian kita dari air yang lazat

 23. Kejadian kita dari air yang lazat,
Cahayanya seperti kilat,
Tatkala asyik tiada ingat,
Baharulah ada junub dan janabat.

No comments: