Thursday, March 14, 2013

Buku 3: Honk! If You're Malaysian oleh Lydia Teh

Kulit Buku Honk! If You're Malaysian oleh Lydia Teh

Buku ini ditulis berdasarkan permehatian penulis terhadap kehidupan yang berlaku di dalam negara kita. Penulis telah memberikan pandanganya terhadap kehidupan masyarakat di Malaysia berdasarkan beberapa topik.

Boleh dikatakan semua penceritaan yang disampaikan dianggap sebagai sebuah cermin yang memantulkan watak sebenar masyarakat di Malaysia. 

Buku ini ditulis menggunakan Bahasa Inggeris yang mudah. Buku ini sememangnya mempunyai kelas humornya yang tersendiri.

MPH Publishing

No comments: