Friday, March 22, 2013

Buku 4: 57 Permainan Kreatif untuk Mencerdaskan Anak oleh Hartono Sangkanparn

Kulit Buku  57 Permainan Kreatif untuk Mencerdaskan Anak oleh Hartono Sangkanparn
No Perolehan: 12-05051
Call No. : 371-337 UMI
ISBN: 978-967-371-846-7
Bahasa: Melayu
Kategori: Pendidikan

Buku ini sangat sesuai bagi semua para Ibu bapa terutamanya bagi yang mempunyai anak-anak baru mececah usia 2 hingga 05 tahun. Ini adalah kerana, buku ini memberikan 57 contoh-contoh permainan yang boleh di aplikasikan oleh para ibu bapa mahupun pengasuh atau pengusaha taska untuk mencerdaskan minda anak-anak.

Buku 57 Permainan Kreatif untuk Mencerdaskan Anak ini terbahagi kepada 05 bahagian dimana setiap bahagian telah dibahagikan mengikut kategori tujuan permainan tersebut diadakan. Bahagian pertama membincangkan tentang permainan Meningkatkan Kemampuan Visual Anak.

Bahagian Dua pula membincangkan tentang permainan Meningkatkan Kemampuan Bahasa Anak. Bahagian Ketiga pula berkisar kepad permainan untuk meningkatkan kemampuan mengira. Permain Untuk meningkatkan kemampuan kinestatik pula di bincangkan dalam bahagian empat.

Manakala bahagian akhir pula membincangkan tentang permainan untuk meningkatkan kemampuan interpersonal.
Gaya persembahan dan penerangan yang menarik menjadi antara daya penarik kepada buku ini. Buku ini juga memberikan penerangan terperinci setiap permainan yang boleh dilakukan termasuk bahan-bahan permaina dan cara permainan.

Oleh yang demikian, buku ini wajar dimiliki oleh semua ibu bapa untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi dalam usaha meningkatkan tahap kecerdasan anak-anak.

Judul: 57 Permainan Kreatif untuk Mencerdaskan Anak
Pengarang: Hartono Sangkanparn
Penerbit: Synergy Media
Tahun Terbit:
Harga: RM 19.90
Muka surat: 168 m/s
Rating : 4/5

No comments: