Tuesday, July 25, 2017

BUKU Herba Berpotensi di Malaysia OLEH Nasnan Jajuli PENERBIT Dewan Bahasa Pustaka 2013

BUKU Herba Berpotensi di Malaysia OLEH Nasnan Jajuli PENERBIT Dewan Bahasa & Pustaka 2013

Call No. : 615.321
ISBN : 978-983-46-0725-8
Bahasa : Melayu
Kategori : Teknologi

Ulasan :
Buku ini memperkenalkan pelbagai herba yang terdapat di negara kita serta manfaat dan penggunaannya. Pembaca diperkenalkan dengan jenis herba,ciri fizikal,habitat,kaedah penanaman,penggunaan dan khasiatnya.
Penghasilan buku ini merupakan satu alternative untuk pembaca memilih jenis herba yang berpotensi untuk dikomersialkan sebagai industri atau sebagai bahan rujukan untuk rawatan dan penjagaan kesihatan.
Buku ini bertujuan mengubah persepsi tentang herba kerana ia boleh dijadikan industri penghasilan herba dan produk herba yang mampu diangkat ke peringkat antarabangsa.
Hasrat penulis adalahuntuk mengubah pemikiran khalayak terhadap industry ini supaya mengambil peluang daripada potensi herba dan memanfaatkannaya untuk perubatan dan penjagaan kesihatan serta peningkatan ekonomi melalui sektor penanaman herba dan penghasilan produk herba.

Judul : Herba Berpotensi di Malaysia
Pengarang/Penyusun : Nasnan Jajuli
Penerbit : Dewan Bahasa & Pustaka
Tahun Terbit : 2013
Harga : RM 16.80
Muka surat : 129
Rating : 4/5

Disediakan Oleh :
Kamariah Bt Omar
Pembantu Pustakawan
Perpustakaan Desa  Peramu Jaya 3

Disemak Oleh    :
Rohaida binti Zainudin
Penolong Pustakawan
Perpustakaan Daerah Pekan

No comments: