Thursday, February 16, 2017

Pemantauan Perpustakaan di Daerah Temerloh (2017) Oleh KBR

Pihak Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang melalui Bahagian Rangkaian menjalankan pemantauan berjadual ke semua lokasi perpustakaan kami di Pahang. Lawatan tersebut meliputi mesyuarat dan pemeriksaan.

TEMERLOH

17.1.2017
Mesyuarat dan pemeriksaan:
PAD Temerloh

18.1.2017
Pemeriksaan PD daerah Temerloh
PD Jenderak Loop SIAP 27.2.2017
PD Kerdau
PD Sanggang

19.1.2017
Mesyuarat dan pemeriksaan:
PAC Lanchang

No comments: