Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan yang tertentu sahaja.

Thursday, August 17, 2017

BUKU Cara Nabi Mendidik Anak PENULIS Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid penerbit Al-Itishom 2012

BUKU Cara Nabi Mendidik Anak PENULIS Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid penerbit Al-Itishom 2012

No Perolehan: DCAM 04304
ISBN: 979-3071-22-2
Kategori: 297.215

Ringkasan/ Ulasan: Cara Nabi Mendidik Anak

Sudah banyak buku tentang pendidikan agama dan pendidikan Nabi untuk anak, namun jarang ada buku seperti ini yang memenuhi standar ilmiah  yang berpandukan pada Sunah dan petunjuk Nabi, terutama yang berhubungan dengan cara Nabi mendidik anak .

Buku ini terdiri dari enam pasal  iaitu:
-pasal pertama tentang arahan kepada orang tua dan pendidik,
-kedua tentang tentang anak dari lahir hingga usia dua tahun,
-ketiga tentang keperibadian anak dari usia dua tahun hingga usia baligh,
-keempat tentang berita gembira dalam berbakti kepada orang tua dan ancaman bagi yang menderhakanya,
-kelima tentang cara-cara pendidikan anak menurut Nabi dan
-keenam tentang pembinaan anak dalam segala aspek. Buku ini komprehensif kerana merangkumi seluruh aspek kehidupan yang diperlukan oleh anak dan realities kerana didasarkan atas fakta dan kenyataan Nabi membimbing para sahabatnya.

Judul: Cara Nabi Mendidik Anak
Pengarang: Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid
Penerbit: Al-Itishom
Tahun Terbit: 2012
Harga: RM 68.00
Muka surat: 424
Rating: 5

Disediakan oleh
ROSNIZA BT ELIAS

No comments: