Saturday, August 19, 2017

BUKU Konsep dan Kaedah Al-Rahnu Di Malaysia PENGARANG KAMARULZAMAN SULAIMAN Penerbit Press 2013

BUKU Konsep dan Kaedah Al-Rahnu Di Malaysia PENGARANG KAMARULZAMAN SULAIMAN Penerbit Press 2013

JUDUL BUKU : Konsep dan Kaedah Al-Rahnu Di Malaysia
PENGARANG : KAMARULZAMAN SULAIMAN
NO. PANGGILAN :   332.3340
ISBN : 978-967-363-215-2
PENERBIT : Penerbit Press
TARIKH / TAHUN : 2013
EDISI BAHASA :   Bahasa Melayu
HARGA : RM24.00
ULASAN :  
Buku ini menjelaskan bagaimana skim al-Rahnu beroperasi dalam Negara,dalil-dalil dari Al Ouran dan sunnah serta kaedah asas yng dibincangkan dalam kita-kitab turath bab muamalah telah dinuklinkan dengan panjang lebar untuk membuktikan bahawa skim al rahnu merupakan skim yang boleh menjadi  nilai tambah dalam strategi pembangunan ekonomi Islam negara khasnya dalam aspek gadaian dan pinjaman.

Penulisan ini juga bertujuan mengubah amalan gadaian yang bergelumbang dengan riba dan gharar yang di amalkan semenjak puluhan tahun di pajak gajai konvensional yang ramai penggunanya terdiri dari kalangan orang yang beragama islam.

Perbincangann buku ini juga berkaitan dengan strategi skim al rahnu di Malaysia yang kini telah menembusi taraf hidup masyarakat berpendapatan rendah dan sederhana,yang secara langsung member kesan kepada masyarakat Melayu khasnya masyarakat Malaysia amnya.

DISEDIAKAN OLEH       :             Norizan Bt Zahari

No comments: