Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.

Monday, July 16, 2018

Penerangan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)

Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)

Kandungan
A. Pengenalan Konsep EKSA
B. Keadah 5S Sebagai Alat EKSA
C. Perlaksanaan Audit Dalam EKSA


A. Pengenalan Konsep EKSA

2010 5S mula diperkenalkan
2014 EKSA diperkenalkan bagi tambah baik kepada 5S.

EKSA adalah PENJENAMAAN SEMULA 5S.
EKSA masih menggunakan keadah 5S iaitu Sisih, Susun, Sapu, Seragam dan Sentiasa Amal.
EKSA tidak mengutamakan label bagi semua benda. Cukup dengan label tempatnya sahaja.

Aspek PEMBUKTIAN perlu dibuat menggunakan FAIL.

EKSA memberikan tumpuan untuk :
- BINA Image Jabatan
- BUAT Kitar Semula
- BUDAYA Kreativiti dan Inovasi
Perlu ada SUDUT  INFO  EKSA bagi tunjukkan aktiviti kumpulan.

EKSA memerlukan:
- Image Jabatan MESTI disesuaikan dengan Fungsi Jabatan.
- Membuat Kitar Semula MESTI dengan Keadah 3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE)
- Budaya Kreativiti dan Inovasi MESTI disemai.

Aspek KESELAMATAN dan MUDAH CAPAI diberikan perhatian.

B.
Keadah 5S Sebagai Alat EKSA

Sisih, Susun, Sapu, Seragam dan Sentiasa Amal 

B1. SISIH
Ada barang yang perlu:
- Buang / Lupus (Label MERAH)
- Kenalpasti keperluannya (Label KUNING)
- Simpan tapi kurang guna (Label KUNING)
- Simpan kerana ada nilai (Label KUNING)
Aspek KESELAMATAN diberi keutamaan.
Tiada barang ATAS lantai
Tiada barang HALANG laluan

B2. SUSUN
Barang disusun berdasarkan:
- Selalu Guna: perlu mudah dicapai
- Kurang Guna: perlu sediakan tempat khas
- Ada Nilai: perlu simpan tempat selamat
Aspek KESELESAAN diberi keutamaan.
Mudah dicapai
Tahu dimana tempatnya
Kakitangan pengganti tahu mencarinya

B3. SAPU
Barang / alat yang telah ditentukan tempatnya dan siap disusun MAKA perlu dijaga supaya tiada:
- HABUK - SAMPAH
- KEKOTORAN - KEROSAKAN
Keberkesanan FUNGSI barang / alat juga diperiksa.
Perlu ada KAKITANGAN BERTANGGUNGJAWAB bagi tempat gunasama.
Aspek PENJIMATAN KOS diberi keutamaan.

B4. SERAGAM
Seragam boleh dilakukan setelah siap 3S (Sisih, Susun dan Sapu).
Boleh ditentukan perkara yang perlu diseragamkan, antaranya:
- Zon Warna  - Barang / alat perlu ada
- Keadah Susun Atur - Tatacara / SOP
Aspek IMAGE JABATAN dan Fungsi Jabatan diberi  keutamaan. Lihat siapa PELANGGAN jabatan.

B5. SENTIASA AMAL
Setelah siap 4S (Sisih, Susun, Sapu dan Seragam) aktiviti membina Budaya Kerja Cemerlang perlu TERUS DILAKUKAN dengan memberikan:
- Motivasi dan Penghargaan
- Latihan Dalaman dan Latihan Luaran
- Audit Dalam dan Audit luar
- Membuat Proses Persijilan

Aspek PROMOSI EKSA perlu diberikan keutamaan.
Jawatankuasa EKSA jabatan akan sentiasa membuat hebahan dan perkongsian info mengenai EKSA.

C.
Audit Dalam EKSA


C1. RUANG TEMPAT KERJA (FIZIKAL) -15
Lantai – Dinding / Siling – Lampu / Soket – Susun Atur Peralatan – Keadaan Peralatan – Label / Papan Tanda / Tanda Arah – Perhiasan – Keperluan Umum – Meja Kerja – Bilik Pegawai – Stor Peralatan Pejabat – Bilik Fail – Sudut / Bilik Cetak / Fotostat – Bilik Pemandu – Bilik Server / Terperingkat

C2. TEMPAT UMUM -10
Lobi Utama – Kaunter Utama – Ruang Menunggu – Laluan Utama / koridor – Bilik Mesyuarat – Pusat Sumber – Surau – Lif – Pantri / Tempat Makan – Tandas

C3. KESELAMATAN -5
Pelan Tindakan Kecemasan – Pendawaian / Kabel – Peralatan Pencegah Kebakaran – Laluan / Tangga Kecemasan –

C4. KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN -13
Agensi Mempunyai Bangunan dan Kawasan Sendiri

C5. PURATA MARKAN KESELURUHAN

BIL KOMPONEN MARKAH
A KEPERLUAN UTAMA
B RUANG KERJA
C TEMPAT UMUM
D KESELAMATAN
E PERSEKITARAN
F TEMPAT KHUSUS
 Purata Markah

PENSIJILAN EKSA MAMPU:
C – 60% –Perlu dilakukan tambahbaik sebelum mohon
B – 80% –Boleh mohon PENSIJILAN dengan tambahbaik
A – 90% –Sudah bersedia untuk PENSIJILAN

DICADANGKAN markah 100% baru mohon PENSIJILAN.

TERIMA KASIH

No comments: