Tuesday, February 22, 2011

Daftar Jarak Perpustakaan Di Daerah Temerloh

DAERAH TEMERLOH
PERPUSTAKAAN A B C D E F G H I J
A. PAD Temerloh _ 35 11.5 38 18.5 36 44 17 22 14
B. PD Batu Sawar 35 _ 24.5 49.5 53.5 71 79 52 24.5 49
C. PD Bintang 11.5 24.5 _ 49.5 30 47.5 55.5 28.5 11.5 25.5
D. PD Jenderak Loop 38 73 49.5 _ 20.5 18 26 33 60 37
E. PD Kerdau 18.5 53.5 30 20.5 _ 18.5 26.5 13.5 40.5 17.5
F. PD Kuala Krau 36 71 47.5 18 18.5 _ 10 31 58 35
G. PD Kuala Mai 44 79 55.5 26 26.5 10 _ 39 66 43
H. PD Sanggang 17 52 28.5 33 13.5 31 39 _ 39 23
I. PD Telok Sentang 22 24.5 11.5 60 40.5 58 66 39 _ 36
J. PD Tg Kerayong 14 49 25.5 37 17.5 35 43 23 36 _
* Jarak yang ditunjukkan di atas dalam kilometer (1.61 km = 1 batu)No comments: